Тернопільський національний педагогічний університет запрошує на навчання за новими освітніми програмами

14.08.2022 08:11   Джерело: CvNews
Опубліковано : Ігор Кравців

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка – лідер гуманітарної освіти, який входить у ТОП-3 у консолідованому рейтингу найкращих педагогічних, лінгвістичних та гуманітарних закладів вищої освіти України, продовжує відслідковувати запити роботодавців і тенденції розвитку ринку праці.

 
 
А також надає студентам  можливість навчатися за новими та перспективними сьогодні освітніми програмами для здобуття першого освітнього рівня (бакалаврського) вищої освіти:
 • 014.028 Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)

Кафедра загального мовознавства та слов’янських мов факультету філології і журналістики запрошує на навчання бакалаврів за спеціальністю “Середня освіта (польська мова і література)”.

У час, коли Польща є одним із найближчих партнерів України, професія вчителя польської мови дає безліч можливостей для подальшого професійного й особистісного розвитку.

 

Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку освітньої сфери, робити акцент на здобутті навичок та знань у сфері філологічної освіти та науки, що передбачає визначену зайнятість, можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. Формування та розвиток професійної компетентності для здійснення дослідницької та інноваційної діяльності у галузі мовної підготовки з урахуванням сучасних вимог.

 • 015.38 Професійна освіта (Транспорт / Логістика та англійська мова)

Вперше у західному регіоні відкрито освітню програму «Логістика та англійська мова» для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр». Метою програми є підготовка кваліфікованих педагогічних кадрів нового покоління у сфері професійної освіти, організаторів з обслуговування перевезень, менеджерів для сфери логістики та управління ланцюгами постачання. Формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти на сучасному етапі розвитку вищої школи неможливе без належної мовної підготовки. Освітня програма передбачає поглиблену практичну підготовку українською та англійською мовами, активне залучення практиків до освітнього процесу.

Після завершення навчання випускники програми отримують можливість працевлаштування в системі професійної освіти, у вітчизняних і міжнародних логістичних компаніях, підприємствах.

 

Програма буде корисною для тих, кого цікавить сфера професійної освіти, управління, транспорту і сервісного обслуговування, хто переконаний, що саме логістика є сучасним інструментом ефективності різних галузей господарювання.

 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Фотомистецтво та візуальні практики)

Навчаючись за цією освітньою програмою, ви оволодієте навиками приймати обґрунтовані рішення, генерувати нові ідеї, розробляти та керувати проєктами, мотивувати людей рухатись до спільної мети. Творчі та креативні випускники зможуть реалізувати себе у сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, на посадах режисерів театру, кіно, телебачення, у сфері Production studio.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Програма передбачає багатопрофільну підготовку фахівців з реставрації творів мистецтва з каменю. Програма враховує активну специфіку у галузі збереження історико-культурної спадщини, де реставрація творів мистецтва відіграє ключову роль як інтердисциплінарна система формування знань та навичок та умінь. Програма характеризується поєднанням принципів гуманітарної, суспільно-економічної, спеціально-наукової, художньої та спеціально-професійної підготовки. Засвоєння програми передбачає набуття художньої освіти, опанування методами комплексного дослідження пам’яток, засвоєння знань та навичок у реставрації творів мистецтва з каменю (шляхом виконання реставраційних робіт).

Отримані знання дадуть змогу обіймати такі посади: художник-реставратор, художник виконавець, асистент художника реставратора, асистент художника реставратора, керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії), організатор у сфері культури та мистецтва (керівник мистецьких проектів) і реставратор пам’яток кам’яної архітектури.

025 Музичне мистецтво

Освітня програма передбачає формування інтегральної, загальних та фахових компетентностей, спрямованих на вирішення завдань мистецької освіти, зорієнтована на регіональні культурні особливості та дослідження музичного краєзнавства.

Випускники цієї спеціальності стануть високопрофесійними

 

Фахівцями з навичками концертно-виконавської/композиторської/ диригентської /музикознавчої /дослідницької /педагогічної /звукорежисерської /менеджерської течій у сфері музичного мистецтва.

033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Усіх, хто бажає отримати ґрунтовні знання із суспільствознавчих дисциплін, навчитися аналізувати та систематизувати дані, оволодіти мистецтвом критичного мислення та навиками прогнозування запрошуємо на навчання за цією освітньою програмою.

Тут Вас навчать:

 • збирати, сортувати, аналізувати і зводити воєдино дані, відповідно до поставленим перед ним завданням;
 • використовувати різноманітні інструменти аналізу;
 • брати участь в розробці програм оптимізації, підвищення ефективності та прогнозування майбутніх тенденцій;
 • формувати і складати звітність про проведені дослідження; планувати, здійснювати бізнес-прогнози і визначати стратегію розвитку компанії на майбутнє.
 • 111 Математика (Комп’ютерна математика)

На кафедрі математики та методики її навчання, відкривається нова освітньо-професійна програма “Комп’ютерна математика”. Її поява зумовлена необхідністю фахівців з комп’ютерних наук, тобто наук про обчислення.

До викладання будуть залучені практикуючі спеціалісти з ІТ-сфери.

 

Під час навчання Ви вивчатимете:  програмування, обробку даних, захист інформації, BIG DATA, DATA SCIENCE, аналіз даних і звичайно математику.

Добре відомо, що математик без проблем може стати програмістом, тому отримані знання дадуть змогу працювати не тільки науковцем, математиком, аналітиком, а також затребуваним фахівцем із захисту інформаційних систем та програмістом у провідних компаніях світу.

 • 122 Комп’ютерні науки (Digital-аналітика)

122 Комп’ютерні науки (Інженерія ігрових проектів)

Бажаєте отримати якісну освіту, неоціненний життєвий досвід, ґрунтовні знання, навички й уміння для успішної кар’єри в галузі ІТ?

У нагоді стануть дві унікальні освітньо-професійні програми — «Інженерія ігрових проєктів» та «Digital-аналітика».

Переваги навчання:

 • Проектування ігрового медіа-бізнесу
 • Менеджмент ігрових проєктів
 • Планування і створення ігрових сценаріїв та ігрового простору
 • Надсучасна лабораторія  GameStudyLab
 • Гейміфікація навчання
 • Співпраця з відомими ігровими компаніями та з їхніми івентами
 • Освітньо-професійна програма «Digital-аналітика»
 • Унікальна освітня програма в Україні
 • Наявність значного попиту фахівців на ринку праці
 • Опанування професійними Digital-компетентностями
 • Веб дослідження з урахуванням даних, пошук відповідей, синтез рішень
 • Аналітика CRM, сайтів та мобільних додатків, автоматизація звітів
 • Візуалізація даних та створення операційних, аналітичних та стратегічних панелей
 • Аналітика BIG DATA
 • Аналітика машинного навчання
 • 126 Інформаційні системи та технології( Програмні технології інтернету речей)

Поступово пристрої інтернету речей стають невід’ємною частиною багатьох галузей, і зростання їх кількості спричиняє виникнення нових проблем проектування, застосування, експлуатації та безпеки, що породжує попит на фахівців, які зможуть працювати за цими запитами.  Зокрема випускники зможуть працювати у різноманітних галузях — від промислової сфери до сільського господарства, рітейлу та будівництва.

 • 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія);

Пропонуємо вступникам-бакалаврам актуальну, відповідну вимогам сьогодення освітньо-професійну програму «Екологічна біотехнологія» (денна та заочна форми навчання), випускники якої будуть затребувані на ринку праці, оскільки зможуть працювати на посадах завідувачів, інженерів-технологів виробничих і науково-дослідних лабораторій медичного, фармацевтичного, аграрного та харчового профілів, на підприємствах енергетичної галузі, що спеціалізуються на отриманні та використанні відновних джерел енергії, а також бути експертами в екологічних і природоохоронних організаціях.

 • 242 Туризм (Міжнародний туризм і крос-культурні комунікації)

Сучасна активна євроінтеграційна політика України спонукає до підготовки фахівців за новими та актуальними для держави спеціальностями. Це обумовило появу на географічному факультеті (кафедра географії України і туризму) Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка сучасної та унікальної освітньої бакалаврської програми «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ТА КРОС-КУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ».

Окрім підготовки як фахівця з міжнародного туризму навчаючись за цією спеціальністю є можливість осягнути особливості міжнародного та транскордонного співробітництва, вивчити та набути практичних навичок міжкультурної комунікації в мультикультурному європейському просторі.

 

Заплановано викладання значної частини фахових дисциплін англійською мовою поряд з вивченням (на вибір студента) трьох іноземних мов, – включаючи і китайську.

Досвід факультету та профільної кафедри дозволяє організувати стажування та практики для студентів за кордоном, на базі партнерських навчальних закладів та підприємств гостинності.

Для здобуття другого рівня (магістерського) вищої освіти:

 • 053 Психологія (Психологія конфлікту та практична медіація).

Медіація є сучасним способом вирішення конфліктів, який все більше завойовує інтерес і прихильність серед населення, представників бізнесу та політичних діячів. Медіація є актуальною практикою альтернативного врегулювання спорів, під час якої сторони за допомогою медіатора намагаються врегулювати конфлікт шляхом переговорів. Основні переваги медіації: економія часу та коштів, приватність, виграшне рішення для обохсторін, збереження ділових стосунків, неформальність процесу.

Широкі можливості для працевлаштування: психолог, медіатор, коуч-тренер, HR-менеджер, фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері, фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), професіонали в галузі соціального захистунаселення.

 

У час постійних змін важливо приймати новинки, проте не варто знецінювати уже добре відомі напрямки та важливо обрати справу, яка до душі саме вам. 

У ТНПУ для найкращих абітурієнтів розроблено понад 150 сучасних освітньо-професійних програм за освітніми ступенями бакалавр і магістр. А також є можливості академічної мобільності, висококваліфікований професорсько-викладацький склад та цікаве студентське життя.

Не зволікайте. Ми Найкращі!  А Ви з нами?


Тернопільський національний педагогічний університет

46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, тел. (0352) 43-58-80

Email: info@tnpu.edu.ua, сайт: https://tnpu.edu.ua/

Приймальна комісія:

46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, тел. (0352) 53-39-58тел. (098) 416-65-93

Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу cvnews.cv.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: CvNews